Průvodce

BEZPEČNOST

Areál letiště je hlídán bezpečnostní agenturou. Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků akce:

Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty. Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné vstupenky. Za případné průtahy při vstupu do areálu se předem omlouváme, veškeré kroky jsou činěny pro bezpečnost návštěvníků, účinkujících a nenarušení letového provozu. Pokud narazíte na jakýkoliv problém s bezpečnostní službou, prosíme, obraťte se na štáb akce v informačním stanu na ploše před hlavní budovou.  

DĚTI

Už od počátku pořádání této akce upřednostňujeme, aby na letišti byla zábava pro všechny členy rodiny. V areálu děti najdou Dětský koutek a chybět nebude ani tradiční Lunapark s celou řadou atrakcí.  Maminky s dětmi najdou v areálu také přebalovací místnost.

ZÁKAZY

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, dále plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, profesionální filmové kamery. Bez předchozí dohody s pořadatelem je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály.

INFORMAČNÍ STÁNEK

V areálu letiště na ploše před hlavní letištní budovou bude po celou dobu akce v provozu informační stánek. Tady jsme připraveni na všechny dotazy účastníků akce. V informačním stánku se dozvíte všechny aktuální informace o programu, o službách v areálu i o odjezdech a příjezdech dopravních spojů. Součástí informačního stánku budou také ztráty a nálezy.

MOBILNÍ APLIKACE

Mobilní aplikace Den ve vzduchu bude nabídnuta ke stažení zdarma s dostatečným předstihem na Google Play pro Android a na AppStore pro iOS. Nabídne nejdůležitější informace, aktuality, mapku areálu nebo časy odjezdů a příjezdů hromadné autobusové dopravy. Aplikace nabídne největší komfort a opravdu kompletní a nejlepší informovanost všem účastníkům akce. 

ODPAD A RECYKLACE

Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton podporuje recyklaci odpadů. V areálu je umístěno několik velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou umístěny na frekventovaných místech areálu. Prosíme všechny návštěvníky, aby byli šetrní k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. 

VSTUPENKY

Tak jako v předchozích letech i tentokrát je možnost zakoupit vstupenku v předprodeji. Předprodej zajišťuje Plzeňská vstupenka. Vstupenky bude možné koupit také přímo na místě. Organizátoři vyšli vstříc požadavkům návštěvníků a díky hlavnímu partnerovi akce České spořitelně je tak nově možné platit vstupenky jak v hotovosti, tak i platební kartou. Pokladny jsou před vstupem do areálu viditelně označeny. Vstupenek bude na akci připraveno dostatek a budou vždy k dostání. Předškoláci mají vstup zdarma (děti do 6 let) !!! Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Vstupenka bez kontrolního ustřižku je neplatná. 

Vstupné v předprodeji do 31.3.2017 dospělí                                 200,-Kč

Vstupné v předprodeje od 1.4.2017 dospělí                                  250,-Kč

Vstupné na místě                                                                           250,-Kč

Vstupné děti (od 6 do 12 let)                                                           50,-Kč

ZTP                                                                                                 zdarma

ZTPP                                                                                               zdarma

NÁVRAT DO AREÁLU

Pokud návštěvník bude chtít v průběhu akce opustit areál a bude mít zájem se opět vrátit, musí si při odchodu vyzvednout identifikační pásku na ruku. Bez ní návrat nebude umožněn! Vstupenka bez kontrolního ústřižku nebude pro opakovaný vstup akceptována!

VSTUP SE PSEM

Do areálu je vstup povolen také pro psy. Nicméně upozorňujeme, že některá letadla jsou opravdu velmi hlučná a vašim čtyřnohým miláčkům se tak na akci pravděpodobně nemusí líbit. Volné pobíhání psů je zakázáno. Organizátoři mohou vyžadovat, aby byl pes veden na vodítku a s náhubkem. 

OBČERSTVENÍ

Nabídka stánků s občerstvením na akci Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton je velmi různorodá. Diváci si mohou dopřát celou řadu pochoutek od párku s hořčicí, přes speciality indické, mexické a čínské kuchyně, grilovaná kuřata, pizzu, kebap a další. Vzhledem k tomu, že nabídka jídla a pití je na akci více než bohatá, není divákům z hygienických důvodů dovoleno přinášet do areálu vlastní jídlo a nápoje.

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU
29.4. 09:00-19:00
30.4. 09:00-18:00

Pokladny budou otevřeny od 09:00

PRVNÍ POMOC

Na akci je k dispozici stan první pomoci se zdravotnickým personálem. Jednotky IZS najdete před hlavním hangárem. V případě úrazu kontaktujte pořadatele, kteří jsou vybaveni vysílačkami. Možné je také obrátit se na informační stánek. V případě úrazu mimo dosah  zdravotní služby v areálu volejte telefony 155 nebo 112.

TIŠTĚNÝ PROGRAM

Aktuální tištěný program je k dispozici u pokladen a u všech vchodů do areálu. K dostání je také na informačním stánku. Program obsahuje harmonogram akce, informace o letadlech a jednotlivých leteckých scénách. V programu také najdete informace o bohatém doprovodném programu a provozu jednotlivých atrakcí. Program je zdarma.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Za věci odložené v areálu neručíme. Cenné věci jako například fotoaparáty, kamery a šperky doporučujeme nechat doma. V případě ztráty nebo nálezu se prosím obraťte na infostánek.

INFO PRO PŘÍLETY

Byl vydán NOTAM na dočasně omezený prostor na dny 29. a 30. 4. 2017 pro přílety na LD Plasy. V době letového programu nelze přiletět vyjma viz NOTAM. Přílety jsou možné do 13:30 hod. Odlety po skončení programu. Vše na kanálovém kmitočtu 123,590 PLASY RADIO. Bohužel se může přihodit v sobotu, kdy máme nejvíce příletů (až 120 letadel), že letiště už nemá pro další letadla parkovací plochu a tím pádem už nelze přistát. Proto je lépe přiletět v neděli, kdy je volno.

!!!Upozornění!!!

Pokud na Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton cestujete autem, myslete na to, že automobil není trezor. Příležitost dělá zloděje. Nevystavujte na viditelných místech - sedadlech a odkládacích plochách vozu - drahé věci (fotoaparáty, audio a video techniku, mobilní telefony), neodkládejte zde kufříky, aktovky ani kabelky. Vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi, využívejte jejich ochraných prvků a funkcí (odnímání ovládacího panelu atd.). Neponechávejte ve vozidle rezervní klíče ani doklady. Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken (včetně střešního) a uzamčení dveří.

Partneři akce