Příletové info

Přílety návštěvníků jsou možné ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2023 dle NOTAMU od 06:00 hod. UTC do 18:00 UTC, ale v době od 11:00 do 15:00 hod. UTC nebude vstup do prostoru povolen z důvodu veřejného vystoupení vyjma účinkujících.

Bude vyhlášen dočasně omezený prostor o poloměru 5,5 km se středem na LKPS od GND do FL 95 mimo TMA. Vstup do prostoru se souhlasem PLASY-RADIO na kmitočtovém kanálu 123,590 nebo na tel. 373 322 029 a to minimálně 3 minuty před vstupem do dočasně omezeného prostoru. Vlivem očekáváného provozu zvyšte pozornost během příletu a přiblížení.

Poplatky

Nebudeme vybírat přistávací poplatky, ale posádka vyjma pilota zaplatí vstupné.

Pojíždění na stojánku dbejte pokynů organizátorů stojánky.

Odlety

Zásadně po skončení letového programu, tj. po 15:00 hod. UTC.

Upozornění. Protože neprovádíme registraci letadel, mohla by nastat situace vlivem kapacity stojánky, že přílety mohou být zakázány.

Letov ředitel LD
Karel Mařík


LETECKÝ DEN - LETIŠTĚ PLASY - Mapa prostoru vystoupení / Informace pro piloty 29. 4. a 30. 4. 2023

Mapa prostoru

Partneři akce