Den ve vzduchu s Plzeňským krajem

Příletové info

Přílety návštěvníků jsou možné ve dnech 27. a  28. 4. 2019 dle NOTAMU od 06,00 hod. UTC do 18,00 hod UTC. V době od 11,00 do 15,00 hod. UTC nebude vstup do prostoru povolen z důvodu veřejného vystoupení vyjma učinkujících. Vyhlášen bude dočasně omezený prostor o poloměru 5,5 km se středem na LKPS od GND do FL 95 mimo TMA. Vstup do prostoru se souhlasem PLASY-RADIO na kmitočtovém kanálu 123,590 nebo na tel. 373322029 a to minimálně 3 minuty před vstupem do dočasně omezeného prostoru. Vlivem očekáváného provozu zvyšte pozornost během příletu a přiblížení.

Poplatky: přistávací poplatky se vybírat nebudou, nicméně posádka vyjma pilota zaplatí vstupné. Pojíždění na stojánku dbejte pokynů organizátorů stojánky.

Odlety: Zásadně po skončení letového programu, tj. po 15,00 hod. UTC.

Upozornění: Protože se nebude provádět registrace letadel, mohla by nastat situace vlivem kapacity stojánky, že přílety mohou být zakázány.

Letový ředitel LD                                                            

Karel Mařík