I v roce 2018 mohli návštěvníci největší letecké show na západě Čech po oba dva dny přispívat na dobrou věc. Jeden ze dvou hlavních partnerů společnost OMEXOM GA Energo totiž opět připravila velkou tombolu se stovkami hodnotných cen. Společně s finančními dary od partnerů, kteří navštívili VIP stan OMEXOM GA Energo, bylo vybráno 37 993 Kč. Výtěžek poputuje do Dětského centra Plzeň.

„Všem, kteří během Dne ve vzduchu s Plzeňským krajem přispěli jakoukoliv částkou na Dětské centrum Plzeň patří jak ode mě, tak od celé společnosti OMEXOM velký dík. Jsem velmi rád, že částka, kterou jsme vybrali, je opět vyšší než v loňském roce. Nesmím zapomenout také na všechny partnery, kteří svými cenami přispěli do tomboly. I jim bych tedy velmi rád poděkoval. Díky společnému úsilí nás všech se mohou zlepšit možnosti Dětského centra Plzeň a jsem si jistý, že vybrané peníze najdou to nejlepší uplatnění,“ říká generální ředitel OMEXOM GA Energo Zdeněk Židek.

Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímají děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým, které vyžadují ústavní péči. Dále umožňují doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné a staráme se o děti před umístěním do náhradních rodin. Odbornou poradenskou péči nabízí náhradním i biologickým rodinám.